Osmanlı Otağ Otantik Oba Tip Yörük Çadırları
Osmanlı Otağ Otantik Oba Tip Yörük Çadırları

Farklı Kubbetu’l-Türkî – Türk ÇadırıTürkün evi de diğer kullandıkları gibi tamamen kendi yaşamına uygun idi. Türk çadırı Türklerin dünya algısını gösterircesine yuvarlak biçimde yapılmıştır. Ağaç iskelet üzerine giydirilmiş keçeden müteşekkil bu evler yazın serin kışın ise sıcak olurlar. Her Türk boyu bu çadıra çeşitli adlar vermişlerdir. Kazaklar “kiyiz üy” (keçe ev), Kırgızlar “boz üy”, Türkmenler ise “gara öy” (kara ev tabirini kullanırlar. Genelde bu adlara şamil olan ad “yurt” sözüdür. Bu söz ev için kullanılmakla birlikte vatan anlamını da taşır. Çadırın tepesi (Şangırak/Tündük) birliği temsil eder bu sebepten ötürü Kırgızistan bayrağında bu şekil bulunur. Çadır sözü için kullanılan diğer bir tabir de “otağ” sözü olup bu söz Azerbaycan Türkçesinde ”oda” demektir ve bu söz Fars diline de “otağ” olarak geçmiş ve yine aynı anlamda kullanılmaktadır. Çadır mimaride kullanılan kubbe biçiminin de öncüsüdür.

www.alternatiftarih.com

Kubbetu’l-Türkî – Türk Çadırı

[ UCS3ip9bOGPHqNx2OTIrQzwg

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 yorum “Farklı Kubbetu’l-Türkî – Türk Çadırı”